Norddjurs Idrætsråd logo

Norddjurs Idrætsråd

I Norddjurs Idrætsråd arbejder vi for:

  • At Idrætsrådet opleves som en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for foreningerne i forhold til at imødekomme foreningernes behov i hverdagens udfordringer.
  • At styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt og motion med vægt på fællesskab, udfordring, bevægelsesglæde og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. NDI vil engagere flest mulige i idræt og motion med foreningen som udgangspunkt.
  • At idrætsforeningerne bidrager til aktivt medborgerskab.