Norddjurs Idrætsråd – Visioner 

  • Norddjurs skal have et aktivt idrætsmiljø med tilbud om idræt præget af mangfoldighed og kvalitet. 

 

  • Tilbud om idræt skal synliggøres for alle, og det skal tilstræbes at give alle uanset alder og forudsætninger, lige og frie muligheder for at vælge mellem tilbuddene. 

 

  • Den organiserede idræt skal styrkes og udvikle de værdier, traditioner og samværsformer, der forener borgerne i Norddjurs Kommune i et folkeligt, kulturelt og socialt fællesskab. 

 

  • Den uorganiserede idræt skal have faciliteter og muligheder for at udvikle sig til glæde for alle. 

 

  • I Norddjurs Kommune ønskes udviklet et idrætsmiljø med lyst og mod til forandring. 

 

  •  Norddjurs Idrætsråd skal søge samarbejde med andre foreningssammenslutninger i Norddjurs Kommune.