Norddjurs Idrætsråd – Mål og handling


Nordjurs Idrætsråd skal være bindeled mellem idrættens foreninger og Norddjurs Kommune: 

 • Via faste dialogmøder, f.eks 2x årligt, mellem idrætsråd og kommunal forvaltning.
 • Via årlig eftersyn af idrætsanlæg og idrætsfaciliteter sikre, at anlæg er i rimelig stand og at eventuelle behov synliggøres før budgetlægning det kommende år.
 •  Via valg af repræsentanter fra idrætslivet til f.eks folkeoplysningsudvalg.
 •  Via valg af repræsentanter fra idrætslivet til f.eks hovedbestyrelse og udvalg i idrættens hovedorganisationer.
 • Via aktivt at søge etableret et ”administrationstilbud” til foreningerne med hjælp til opgaver, som f.eks regnskabsopgørelse, medlemsindberetning, kontingentopkrævning med mere.

 

Norddjurs Idrætsråd skal være høringspart i alle forhold mellem Norddjurs Kommune og idrættens foreninger omkring :

 •  At fastlægge principper for lokaletildeling og lejepris for samme,
 • Samt udarbejde forslag til haltime-fordeling under hensyn til nærhedsprincippet.
 •  At forhandle principper for fordeling af økonomiske tilskud og prioritering af samme
 • At forhandle  og rådgive omkring udarbejdelse af en nødvendig Idrætspolitik.
 • At forhandle om anlægsbudgetter for nybyggeri, renovering og vedligeholdelse af idrætsanlæg og idrætsfaciliteter.
 • At forhandle organisatoriske forhold vedrørende idrætslivet med politikere og andre foreningssammenslutninger.

 

Norddjurs Idrætsråd skal formidle uddannelse og foreningskultur til idrætslivet.

 • Ved at stille kursustilbud til rådighed i samarbejde med f.eks. DGI og DIF for medlemmer under idrættens foreninger i Norddjurs Kommune.
 • Ved at afdække ønsker og behov for kursusindhold hvert ½ år hos medlemsforeningerne.
 • Ved at være aktiv ansvarlig for at udbrede og udvikle kendskabet til foreningsarbejde, herunder foreningsværdiger og foreningskulturen i Danmark. 
 • Ved at koordinere tværgående projekter og uddannelses-temaer.

 

Norddjurs Idrætsråd skal være en synlig organisation:

 • Ved at tilrettelægge en hyppig og synlig kommunikation til medlemsforeningerne
 • Med dialogmøde hos den enkelte forening minimum hvert 2 år
 • Ved at oprette egen hjemmeside med information om visioner, mål og handlingsplaner, vedtægter, bestyrelsesinfo, mødekalender, mødereferater, debatforum med mere, og med links via hjemmesiden til Norddjurs Kommune, samt til/fra alle tilknyttede idrætsforeninger med egne hjemmesider.
 • Ved at indsende hyppige pressemeddelser om aktiviteter med tiltag
 • Ved at arrangere temamøder, projektarbejder og gerne storarrangementer påp tværs af såvel idrætfforeningerne, som i idrætsforeninger og Norddjurs Kommune, samt øvrige foreningsammenslutninger.
 • Ved at markedsføre og profilere idrætslivet og Norddjurs Kommune

 

Norddjurs Idrætsråd vil fremme samarbejde med øvrige foreningssammenslutninger og institutionslivet i Norddjurs Kommune

 • Ved at indbyde til årlig dialogmøde for sammenslutningerne i Norddjurs Kommune med henblik på at finde fælles indsats- og samarbejdeområder
 • Ved at være åbne for gensidgt samarbejde med børnehaver, skoler og SFOér, samt øvrige uddannelsesinstitutioner om idrætslige opgaver.
 • Udvikling af behov for nye idrætter og øge kenskabet til udbyttet af at dyrke idræt og indgå i de sociale fælleskaber gennem samme.