Nominér til Norddjurs Award

 
 
 
 
 
 

Award kategorierne

Årets klub/forening


Prisen tildeles for en indsats, der i årets løb har gavnet klubbens aktiviteter, lokalområde, medlemmer og /eller været medvirkende til anden positiv udvikling.

Det kan bla. andet være ved:
· Integrere nye medlemmer med udfordringer i foreningslivet
· Opstart af nye initiativer inden for en forenings rammer
· Opstart af ny forening
· Fokus på og løsnings initiativer for generelle udfordringer i forenings livet
· Nytænkning  og innovation i forenings livet

Årets træner/leder


Prisen tildeles en frivillig person, der gennem en årrække har ydet en uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats, til glæde og gavn for sin forenings medlemmer, eller har været med til at tiltrække og fastholde foreningens idrætsudøvere.

Årets sports-præstation


Prisen tildeles et hold eller enkeltperson der har repræsenteret en forening i Norddjurs Kommune, og ydet en bemærkelsesværdig idrætslig præstation i forhold til andre udøvere, eller hvor udøver/holdet har rykket sig i forhold til tidligere niveau.